Bạn đang đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt thuộc thể loại huyền ảo. Đây truyện hài, main rất tiện – vô xỉ danh xưng Tiện Thần. Truyện cực hay và phù hợp với đạo hữu thích main hài hước, Truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt 2k chương ****

Giới thiệu Siêu Thần Yêu Nghiệt:
Đây là một cái tiện Thần bị trấn áp vạn năm.

Đây là một cái quái vật da mặt dày như tường thành, ai gây ai xui xẻo.

Đây là một cái chúa cứu thế cuốn vào thế tục phân tranh, lại gánh vác tái tạo Thần Giới sứ mệnh.

Hắn gọi Vân Phi Dương, một cái đồ vô sỉ, một cái Siêu Thần Yêu Nghiệt!

P/s: Truyện cực kỳ hài hước, yy thích hợp giải trí phái, nghiêm túc phái, logic phái cân nhắc trước khi nhảy !!

Vợ (Chính thức đã cưới):
( Được sắp xếp theo thứ tự “thịt” )
Lâm Chỉ Khê ( Đông Hoàng Khê – Cửu Thiên Thần Nữ ) — Hạ Lan Phi ( Linh Tộc – Một Loại Khác Của Ma Tộc ) —— Gia Cát Cẩm ( Đoạn Mộc Lệ Hoa – Một Trong Tam Đại Chiến Thần ) — Mục Oanh ( Tộc Mộ ) — Liễu Nhu ( Trí Tuệ Chi Thần ) — Lương Âm ( Tâm Hoả Chi Thần ) — Lăng Sa Sa ( Vu Tộc Huyết Mạch , giác tỉnh Vu Thần Thần Cách – Vu Thần ) — Thu Y Thủy ( Dược Giới ) — Nam Cung Mạc Thương (Cực Quang Tiên Đế) — Bảo Lỵ ( U Mị – Cửu U Giới ) — Trầm Tiểu Vũ ( Ông Nội Là Trầm Hạo – Đại Đạo Chi Đỉnh ) — Alice Crowley
Vợ (dự khuyết / dự tính theo lời kết của tác giả):
Yến Sơn Tuyết — Cơ Phỉ Nhã — Thiên Nhược Kỳ — Hoa Lạc Ly
Thông Thiên Chi Lộ :
-Phàm Giới (Đại Lục)
1-Vũ Chi Lực : Nhất Đoạn -> Cửu Đoạn
2-Vũ Đồ : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong
3-Vũ Sư : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong
4-Vũ Tông : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong
5-Vũ Vương : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong
6-Vũ Hoàng : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong
7-Vũ Thánh : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong
8-Vũ Thần : Nhất Trọng -> Cửu Trọng -> Đại Viên Mãn
-Tiểu Thần Giới (Giới)
9-Phá Toái :
9.1-Tố Thể : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
9.2-Thối Cốt : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
9.3-Luyện Tâm : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
9.4-Đại Viên Mãn.
10-Hư Không :
10.1-Chân Long : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
10.2-Khai Khiếu : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
10.3-Phân Nguyên : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
10.4-Đại Viên Mãn.
11-Hóa Thần(Thứ Thần) :
11.1-Khuy Thiên : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
11.2-Quy Tông : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
11.3-Niết Bàn : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
11.4-Đại Viên Mãn.
12-Chí Tôn(Thần Vương) : Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu Kỳ – Đại Viên Mãn
13-Thiên Tôn(Thần Quân) : Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu Kỳ – Đại Viên Mãn.
14-Bán Tiên : Nhất Phẩm -> Cửu Phẩm -> Đại Viên Mãn
14.1 – Bán Tiên Đại Viên Mãn : Sơ Kỳ – Vững Chắc – Đỉnh Phong ( Giới Chủ )
-Chân Vũ Thần Vực (Vực) :
15-Chuẩn Tiên : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đại Viên Mãn
16-Tiên Nhân : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đại Viên Mãn
17-Tiên Vương :
17.1-Tiểu Vị : Sơ Nhập – Vững Chắc – Đỉnh Phong
17.2-Đại Vị : Sơ Nhập – Vững Chắc – Đỉnh Phong
17.3-Chuẩn Đế
18-Tiên Đế :
18.1-Hạ Vị : Nhất Phẩm -> Tam Phẩm
18.2-Trung Vị : Tứ Phẩm -> Lục Phẩm
18.3-Thượng Vị : Thất Phẩm -> Cửu Phẩm
18.4-Đỉnh Phong.
19-Tiểu Đạo Huyền Tiên(Đế Phía Trên) : Sơ Nhập – Vững Chắc – Đỉnh Phong – Bán Bộ Đại Đạo Huyền Tiên
-Hồng Mông Chi Cảnh :
20-Đại Đạo Huyền Tiên : Nhất Trọng -> Cửu Trọng -> Đỉnh Phong
21-Đại Đạo Chi Đỉnh
22-Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chúc bạn đọc truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt trên web đọc truyện online vui vẻ.

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,364
  1,655,782
  11,188,708
  loading
  Đang có 1 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

  thangsss
    

  Hayyyttyyyyyyyyyyyyyyyggggggtgtttt